top of page

תקנון ומדיניות אתר

שירות לקוחות

החלפה

ניתן לבצע החלפת צבע או מידה של פריט, בהתאם למלאי וללא עלות נוספת.

מה שצריך לעשות זה לשלוח את הפריט בחזרה בדואר רשום, לציין שם ומספר הזמנה, ולשלוח עד 14 ימי עסקים. אפשרות נוספת להחלפה, היא החזרת הפריט אלינו לכתובת בני ברק 20 תל אביב, בתיאום טלפוני מראש, במספר 050-553-4381.

 

החזרה
 

במידה ותרצי להחזיר את הפריט שרכשת, תוכלי לשלוח בדואר רשום עד 3 ימי עסקים מיום קבלת החבילה, לציין שם ומספר הזמנה, כאשר נוודא שהחבילה אכן נשלחה אלינו עד 3 ימי עסקים מיום קבלתה, תקבלי זיכוי כספי מלא, מלבד דמי משלוח.

אפשרות נוספת להחזרה היא החזרת הפריט אלינו לכתובת המצוינת לעיל, בתיאום טלפוני מראש במספר הטלפון המצוין לעיל.

לפריט שישלח עד 14 ימי עסקים תינתן אפשרות להחלפה או זיכוי שתקפו עד שנתיים.

 

SALE וסוף עונה
 

פריטים שנרכשו בSALE / סוף עונה , יוחזרו עד 5 ימי עסקים לכל המאוחר.
אין אפשרות להחזר כספי, אלא זיכוי כספי לקניה הבאה, בקוד קופון שישלח עם ביטול הזמנה.

 

מוצר פגום

כל מוצר פגום יוחלף מידית למוצר תקין, כמובן ללא תוספת תשלום.

שיטות תשלום

ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד.

שיטות משלוח

שליח עד הבית בעלות 20 ש"ח  

איסוף עצמי בחינם מחנות המפעל בתל אביב   

Payment Methods

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של 'אוקספורד נעליים בע"מ'

 • 'אוקספורד נעליים בע"מ' לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

 • (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין 'אוקספורד נעליים בע"מ'.

 • (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב'אוקספורד נעליים בע"מ' ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים;

 • (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם 'אוקספורד נעליים בע"מ' ו/או עם מי מטעמה;

 • (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי 'אוקספורד נעליים בע"מ' בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.

 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת 'אוקספורד נעליים בע"מ', יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של 'אוקספורד נעליים בע"מ' או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

 • (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

 • (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות החברה;

 • (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של 'אוקספורד נעליים בע"מ' והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. 'אוקספורד נעליים בע"מ'  לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 • לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 • במקרה של הפסקת ההתקשרות עם 'אוקספורד נעליים בע"מ' מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) 'אוקספורד נעליים בע"מ' רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.

 • לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של 'אוקספורד נעליים בע"מ' ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של 'אוקספורד נעליים בע"מ'

bottom of page